TANEČNÝ ODBOR

Cieľom tanečného vzdelávania v Súkromnej základnej umeleckej škole je kultivovaný, harmonický pohyb vytváraný z vnútorného pocitu, na základe predstavivosti či hudobného zážitku s rešpektovaním individuálnych potrieb dieťaťa a jeho osobnosti.

Viac

VÝTVARNÝ ODBOR

Štúdium vo  výtvarnom odbore je zamerané na rozvoj výtvarných zručnosti a umeleckej tvorivosti detí a mládeže. Prostredníctvom umenia formujeme citovú a morálnu stránku žiakov.

Viac

HUDOBNÝ ODBOR

Cieľom hudobného odboru je výchova mladých klaviristov, gitaristov a spevákov.

V začiatkoch štúdia venujeme pozornosť psychologickým faktorom -prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre, speve  a improvizácii.

Viac

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Štúdium na literárno-dramatickom odbore vychádza z dramatickej výchovy, kedy dramatická výchova je výchovná a vzdelávacia disciplína estetického umenia.

Viac