TANEČNÝ ODBOR

Cieľom tanečného vzdelávania v Súkromnej základnej umeleckej škole je kultivovaný, harmonický pohyb vytváraný z vnútorného pocitu, na základe predstavivosti či hudobného zážitku s rešpektovaním individuálnych potrieb dieťaťa a jeho osobnosti.

Viac

VÝTVARNÝ ODBOR

Štúdium vo  výtvarnom odbore je zamerané na rozvoj výtvarných zručnosti a umeleckej tvorivosti detí a mládeže. Prostredníctvom umenia formujeme citovú a morálnu stránku žiakov.

Viac

HUDOBNÝ ODBOR

Cieľom hudobného odboru je výchova mladých klaviristov, gitaristov a spevákov.

V začiatkoch štúdia venujeme pozornosť psychologickým faktorom -prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre, speve  a improvizácii.

Viac

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

NOVINKA V ŠK.R. 2016/2017 : Chodúľové divadlo - základy chodenia na špeciálnych choduliach, v kostýmoch, adrenalín spojený s divadlom.. 

UMENIE V JEDNOM KOTLE – DIVADLO v SZUŠ KESEL

Chceš byť ozajstný rytier? Chcela by si vedieť lietať na metle ako striga z rozprávky? Chceš sa stať moderátorkou? Si nedocenený recitátor?

Divadlo ŤA oslobodí. Nielen od matiky a všetkého, čo nemáš v škole rád, rada.

Chceš sa stať princeznou? Chceš byť skutočný hrdina?

U nás sa naučíš všetko, čo ŤA zaujíma.

Literárno-dramatický odbor je tu pre talenty od 6 do 96 rokov. Vycibri ten svoj. Príď a splň si sen. U nás.

PONÚKAME I HERECKÉ KURZY PRE DOSPELÝCH – založenie DIVADELNÉHO SÚBORU

 

Detské divadlo (deti od 6 rokov..)

Divadlo mladých (od 13 rokov; SŠ, VŠ)

Kurz dospelých  - herecký kurz na úrovni základného umeleckého vzdelania - neprofesionálny divadelný súbor s profesionálnym vedením na profesionálnej úrovni.

(talenty v akomkoľvek veku)

Iba u nás ponúkame;

*Príprava na prijímacie skúšky - VŠMU, AU, konzervatóriá

    - herectvo, réžia, dramaturgia, scénografia, divadelná veda..

*Základy moderovania

*Kultivovaný prejav – prednes, umelecké slovo

*Základy práce s bábkou